KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
Menü Simge

KOMAS A.Ş. 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı


                                                     GÜNDEM 

 

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

 

2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

 

3- Denetçi raporlarının okunması.

 


4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

 

5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

 


 

6- 2020 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi.

 


7- Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur, ücret ve yurtiçi-yurtdışı yolluk ve harcırahlarının tespiti.

 


 


 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

 

9- Şirket bağımsız denetçisinin seçimi.

 


10- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, TTK’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

 


11- Dilek ve temenniler - Kapanış.

              Vekaletname Örneği