KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
Menü Simge

Şirketimizin 45. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‘nın 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki, Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına, durumun mevzuata uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Şirketmiz KOMAŞ A.Ş. çatısı altında sigortacılık hizmetleri faaliyetlerini yürütmesi için yeni bir şirket kurulmasına,

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinde faaliyet alanlarına ilişkin 3. maddesinin tadil tasarısının görüşülmesine,

4. Dilek ve temenniler - Kapanış.

Vekaletname Örneği